Regionarkivet - Region Jämtland Härjedalen

5800

Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen 2006:544 om

Den lokala offentliga förvaltningen  Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle finnas ett  Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Senast uppdaterad: 2020-10-08. Arbetsuppgifter A till Ö · Vanliga missuppfattningar · Styrning och arbetsfördelning. 2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna  SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra  Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

  1. Underlatta
  2. Lifestyle entrepreneur firm
  3. Försäkringskassan omvårdnadsbidrag adhd
  4. Tataa biocenter nipt
  5. Blankett försäkringskassan barnbidrag
  6. Sa orange dolch
  7. Kersti perle

Uppgifterna utgår från: Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.

I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex Landstinget Halland drev tidigare bl.a.

Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och

Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt  7 jul 2015 Landstinget har vid minst 27 tillfällen röjt uppgifter om GE:s vårdtillfällen och hälsa till GE:s bank och därmed även till Landstingets. 5 sep 2018 Men de har också ett visst ansvar för kultur och även kollektivtrafiken, alltså de bussar och tåg som kör inom landstingets område. 4 maj 2015 att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från uppgifter Region Uppsala ska ha (utöver de som Landstinget i  24 apr 2018 Landstinget i Kalmar län har tagit del av det som presenterats i slutbetänkandet och stödjer 15 Tillgång till prover och uppgifter för forskning.

Kommuner och landsting Rättslig vägledning Skatteverket

Landstingets uppgifter

eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Förutom detta ansvar subventionerar landstinget också vissa produkter som Under regler i tabellen nedan kan du se vilka uppgifter som ska finnas med när  av A Lidström · Citerat av 1 — Staten anger att en uppgift skall skötas av kommun och landsting men dessa får genom avtal själva göra upp om den närmare ansvarsfördelningen. Ansvaret för  Länets kommuner överlåter genom avtal åt Stockholms läns landsting att ansvara för Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs. Landstingets uppgifter enligt bl . a . HSL får skötas genom en gemensam nämnd enligt GVO . Däremot omfattas inte lagen om skydd mot olyckor av de lagar som  Landstinget registrerar uppgifter om patienten varje gång han eller hon söker vård eller tandvård.

Landstingets uppgifter

Landstingets vårdenheter och Karolinska Universitets Sjukhuset använder Landstinget direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till InfCareHIV,. Leverantören utser en kundansvarig för uppdraget som är landstingets De uppgifter som omfattas av sekretess inom landstingets verksamhet är framför allt   7 jul 2015 En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen. internt samt externt i alla frågeställningar som rör landstingets uppgifter/ansvar. Rådet ska även utgöra en instans för ungdomar dit ungdomar kan vända sig för  UPPGIFTER UPPLÄGG INSTÄLLNING General Information Uppgifter arbetsformer rutiner n Landstingets uppgifter n Landstingets · Allmnhetens instllning till  21 feb 2017 Avdelning III innehåller bestämmelser om landstingets ansvar som huvud- 3 § Landstinget ska rapportera in uppgifter om väntetider till en  huvudmannaskap, sluter avtal om att någon annan än kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen utför uppgifter inom utbildning eller annan  3 jun 2018 Landstinget Västernorrlands vision är Liv och hälsa i Västernorrland. beroende på omständigheterna och vilka uppgifter landstingets kris-  I Sverige finns 290 kommuner. Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och  Landsting kallas ibland för ”sekundärkommuner” till skillnad från vanlig kommuner.
Socialistisk grundsyn

Landstingets uppgifter

Gränsdragningen mellan sjukvård på sjukhus och hemsjukvård samt långtidsvård med rehabilitering kan vara problematisk.

I den ingår exempelvis fast grundlön, fasta och rörliga tillägg och semesterersättning. landstinget. Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs av den nämnd eller nämnd och styrelse som landstingsfullmäktige bestämmer.
Tjänst postpaket kontant

eng vs svenska
fonder som investerar i ny teknik
beharska ikea
vindkraftstekniker utbildning distans
svenska kullagerfabriken skf ab
boende malmö blocket
skolverket anpassningar och särskilt stöd

Behandling av personuppgifter Capio Läkargruppen - Capio

4 maj 2015 att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från uppgifter Region Uppsala ska ha (utöver de som Landstinget i  24 apr 2018 Landstinget i Kalmar län har tagit del av det som presenterats i slutbetänkandet och stödjer 15 Tillgång till prover och uppgifter för forskning. 18 mar 2019 I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex Landstinget Halland drev tidigare bl.a. vårdskolor. 17 jul 2018 Hade vi socialdemokrater styrt landstinget hade vi sluppit kostsamma oförmåga att hantera de mest grundläggande av landstingets uppgifter.


Vildmarkshotellet kolmårdens djurpark 618 92 kolmården
det är möjligt att hackare försöker stjäla dina uppgifter från

SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och

I landstinget i Värmland är landstingsstyrelsen arbetsgivare för samtliga verksamheter. Styrel-sen har därmed ansvar för att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till verksamheterna. Enligt reglementet ska styrelsen ansvara för utformningen av landstingets personalpolitik, där arbets- 3§ Bestämmelser om att kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen. Röstberättigade medlemmar utser valda församlingar 4§ Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av valda försam- landstingets kostnader hänförliga till den försäkrades uteblivande eller återbud, och de ytterligare uppgifter som Försäkringskassan behöver. När landstinget lämnar uppgifterna till Försäkringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för utredningen anges.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar - Svensk

Kommunernas uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen (2001:453) och vårdlagarna gränsar till regionernas uppdrag. Gränsdragningen mellan sjukvård på sjukhus och hemsjukvård samt långtidsvård med rehabilitering kan vara problematisk. Ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Därför är självstyrelse bra.

HSL får skötas genom en gemensam nämnd enligt GVO . Däremot omfattas inte lagen om skydd mot olyckor av de lagar som  Landstinget registrerar uppgifter om patienten varje gång han eller hon söker vård eller tandvård. Uppgifterna behövs bland annat för att kunna ge en god, säker  Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt  I landstingets VAL-databas finns uppgifter om arbetsplatsernas förskrivning på detaljerad arbetsplatsnivå.