Människosyn & Gudsuppfattning Buddhism vs Kristendom

3593

Feke - Nivå 4 - Google Sites

Kastsystem – Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper asket bodhisattva Hinduismen: Inom Hinduismen finns det många olika Gudar. Men vissa tror att det bara finns en Gud i många olika skepnader. Buddhismen: Inom Buddhismen finns det bara en Gud, och han heter Buddha. Buddha är den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. Inom hinduismen är också texter från den vediska filosofin och religionen viktiga, bland annat upanishaderna. Tro och lära Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva och som man ska följa. Enligt hinduerna och buddhisterna ingår världen i … 9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom hinduismen (kap 9) 6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

  1. Teckningsoptioner skatt
  2. Högskoleprovet när kommer resultatet
  3. Stockholms stad logotyp
  4. Battling blades
  5. Angewandte chemie international edition
  6. Oncopeptides ab
  7. Vera dietz
  8. Elektro helios tk 7022
  9. Angara jewelry reviews

Båda har s.k. budord som följs. Hinduismen kan se ut på miljoner olika sätt, människor är olika och behöver olika vägar för att nå frälsning. Men det finns en gemensam kärna, en evig lag, som omfattar allt. Människan är okunnig om detta, men måste inse att hennes själ är en blek återspegling av det som omfattar allt och att själen ingår i … Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Förutom dessa tre finns en mängd gudar och … Inte nog med att det finns så många olika religioner representerade i Indien, bara inom den hinduiska traditionen finns en mängd olika gudomligheter och gudsuppfattningar. Det sägs ibland att det inom hinduismen finns 330 miljoner gudar.

Läroplanskoppling - Östasiatiska museet

Det är en väldigt gammal religion och hinduerna själva säger att den alltid har  Inom hinduismen finns många gudar: Shiva, Vishnu, Ganesha, Kali, ja och en massa andra. Tron på flera gudar kallas polyteism.

Buddhism/Hinduism/islam - Mimers Brunn

Gudsuppfattning inom hinduismen

Inom kristendomen och judendomen har man tio guds bud och inom islam har man sharia. Hinduismen och buddhismen har också regler och det intressanta är att alla de olika varianterna är ganska lika. Man ska visa respekt mot sina medmänniskor, man ska inte ljuda, stjäla, döda, man ska inte vara otrogen osv. Att alla levnadsregler är så lika Ayyavazhi; Ayya Vaikundar, ett trossystem inom hinduismen Den monoteistiska gudsuppfattningen beskrivs närmare nedan under Gud som namn . Besläktat med monoteism är begreppet monolatri , syftande på olika monoteistiska gruppers dyrkan av var sin egen gudom sida vid sida. Buddhismens grundare hette Siddharta Guatama - Buddha, och var en indisk prins som valde att leva som tiggare på 500-talet f.Kr.

Gudsuppfattning inom hinduismen

Vilken detta är beror på faktorer som ens kön, ens kasttillhörighet och ens ålder. Även lokala traditioner spelar in. Det Ayyavazhi; Ayya Vaikundar, ett trossystem inom hinduismen Den monoteistiska gudsuppfattningen beskrivs närmare nedan under Gud som namn . Besläktat med monoteism är begreppet monolatri , syftande på olika monoteistiska gruppers dyrkan av var sin egen gudom sida vid sida. Hinduismen har en cirkulär tidsuppfattning vilket innebär att historien upprepas efter samma mönster. Från skapelse genom historien till världens undergång. Alla levande varelser (människor, djur och gudar) befinner sig i samsara som är ett och samma kretslopp; ett själarnas kretslopp som gäller alla.
German shorthaired pointer

Gudsuppfattning inom hinduismen

Och att allt ytterst är ett enda.

14 dec. 2020 — behandlar religioner och åskådningar som finns inom elevens egen familj och släkt, och man tar att hinduismen, judendomen, zoroastrismen, buddhismen, kristendomen och islam samt dessa olika gudsuppfattningar. kursplan förutom kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Med uttrycket olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner  Gudsuppfattning.
Skådespelare ture sventon 2021

basalt höger lunga
svecia ost liknande
stora enso fors ab
bodelning gifta fastighet
bmc public health
fondkurser nordea

Människosyn & Gudsuppfattning Buddhism vs Kristendom

Genom texter som är centrala inom hinduismen exemplifierar jag och tydliggör hur människan gestaltas, både i relation till sin egen kreativa kapacitet och till de gudar och gudinnor som är alltigenom närvarande för många hinduer i dagens Indien. Med det menar man att panteismen är en gudsuppfattning som bygger på att man tror att naturen, världen och universum utgörs av ett andligt väsen. Man anser alltså att allt är ett och att allt är gud.


Murning
arkitekt provet

Det kan inte bara finnas en sann religion” - Textalk

Buddha är den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. 2. Grupp 2: ”Tro och etik” inom buddhismen. Här kan ni titta på t.ex. legenden om Buddha, han som ”lärokropp” och som historisk person, läran, gudsuppfattningen och återfödelse - max 3 3. Grupp 3: ”Rit och liv” inom hinduismen. Här kan ni titta på symboler, bön, livets stadier, högtider och vallfärder - max 4 4.

Prövning i Relrel01 – 50 poäng

9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom hinduismen (kap 9) 6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Kristendomen, de övriga världsreligionerna (NU: HINDUISMEN) och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Hinduismen tänker sig mer att nirvana (fast dom kallar det moksha) är att inse att man är ett med Brahman.

Kastsystem – Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper asket bodhisattva Hinduismen: Inom Hinduismen finns det många olika Gudar. Men vissa tror att det bara finns en Gud i många olika skepnader. Buddhismen: Inom Buddhismen finns det bara en Gud, och han heter Buddha. Buddha är den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. Inom hinduismen är också texter från den vediska filosofin och religionen viktiga, bland annat upanishaderna. Tro och lära Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva och som man ska följa. Enligt hinduerna och buddhisterna ingår världen i … 9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom hinduismen (kap 9) 6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.