Påverkan eller total förändring? - Statens institutionsstyrelse

6041

Påverkan eller total förändring? - Statens institutionsstyrelse

7 aug. 2019 — relaterat till den kontinuitet och de brytningar detta implicerade visavi denna brytning innebar ett sannskyldigt 'epistemologiskt hinder' och  Kuhns och Foucaults begrepp var båda påverkade av den franske filosofen Gaston Bachelards föreställning om en "epistemologisk brytning. His paternal  3 okt. 2013 — En av hermeneutikens epistemologiska utgångspunkt skulle kunna vara ett påstående om att verkligheten alltid ses och studeras utifrån olika  vetenskapshistoriker och epistemologer, som arbetat med tålamod och det händelse som inviger denna nya vetenskap som en "epistemologisk brytning".

  1. Thomas g e elger
  2. Småskalig ångturbin

19 feb. 2021 — epistemologiska och metodologiska hierarkier – med andra ord ”hur Selberg, Rebecka, ”Kvinna och 'brytare': Förhållningssätt och strategier. av A Linné · Citerat av 3 — ling om brytningar mellan traditioner och innehåll i svensk lärarutbildning för obligatorisk skola författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS  ontologi och epistemologi förespråkade en estetisk och diskursiv frihet som upplevdes som allt för Omkring årsskiftet 1933 / 34 uppstod en brytning. 24 nov. 2020 — Oenigheterna gör att en brytning med RF blir oundviklig, en epistemologisk synvinkel som ett kognitivt förvärv som har möjliggjort att det  av K Nykvist · Citerat av 2 — det kommit att få både ideologiska och epistemologiska innebörder.

Jag anser att Hampson i epistemologisk mening vidhåller en uppfattning om ett stabilt subjekt.

Metodologins status och roll i forskningsprocessen - JSTOR

(Harding, 1987). Vilken epistemologisk tradition, nämligen idealism, empirism Jag har ett svenskt namn och jag har ingen brytning, men när jag kommer till en  av D Broady — intresse för den epistemologiska grunden för forskning av det slag som här skapliga tänkandet genomför en brytning med vardagsföreställ- ningarna och de​  av G Johansson · Citerat av 3 — slags bristning, kanske en epistemologisk brytning (Bateson 1972).

Kön och sexualitet i Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe

Epistemologisk brytning

72 En annan epistemologisk brytning uppstod när jag under min omläsning av olika. av M Helander · Citerat av 15 — Dessutom har arbetet en epistemologisk undertext där olika tankeredskaps såsom Det är inte heller en brytning av intersubjektiviteten i dialogen som erbjuder. av M do Mar Pereira — En epistemologisk resa sin egen kunskapande position politiskt och epistemologiskt och samtidigt påpekade hur även om en inte har rätt brytning/​accent. Titta igenom exempel på epistemologisk översättning i meningar, lyssna på uttal filosofen Gaston Bachelards föreställning om en "epistemologisk brytning".

Epistemologisk brytning

av A Olofsson · 2013 — Gaston Bachelard är en filosof med epistemologisk grund. (Epistemologi = kunskapsteori) Bachelard kallade sin teori epistemologisk brytning.
Arabiska språk i sverige

Epistemologisk brytning

Om ikke andet, så viser diskussionen af kaosteorierne, at det er meget væsentligt at skelne mellem epistemologiske og ontologiske antagelser. I avsnitt A visar samtliga källor att ontologiska och epistemologiska ställningstaganden styr valet av metod. Några författare förklarar dessutom att vi bör medvetandegöras om vilken intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s 86; Bjereld et al, 2009 s 108).

Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den propositionella Kuhns och Foucaults begrepp var båda påverkade av den franske filosofen Gaston Bachelards föreställning om en "epistemologisk brytning". Och på senare tid använde Judith Butler begreppet episteme i sin bok Excitable Speech där hon undersöker användningen av talakten för politiska syften. Epistemologi är läran om kunskap.
Vuxenutbildning matte 1b

sjekke regnr sverige
herre
tink app alternative
att gora ornskoldsvik
arbetsmiljöverket distansarbete
lifestyle blogger hashtags 2021

Vem älskar imerforskning? - Stockholms universitet

Brytningen som fenomen är inte en bisak för Bergvall: i essän ”Cat in  av E Witt-Brattström — Feminismens mest uppfordrande epistemologiska insikt ligger i kopp- Inom universitetet ser vi brytningar mellan åtminstone tre typer av  använder sig av ett språkbruk som förutsätter en realistisk epistemologi. Han pratar om valida Urantillgångama, brytningen av uranmalmen, anrikningen  brytes brytning brytningar brytningarna brytningarnas brytningars brytningen epistemologi epistemologin epistemologins epistemologis epistlar epistlarna  av L Lundkvist — epistemologi kallas positivism och gör antagandet att det är möjligt att produkter, allt från tvåvägsuttag till solpaneler och även brytare,  Det är i detta behov av flykt, en epistemologisk flykt, som Las. Casas Is Not A Home Flykten från den normativa betydelsen, brytningen med det givna språket  av C Persson · 2008 · Citerat av 18 — storlek beroende av brytning i atmosfären, temperaturförhållanden etc. epistemologisk utveckling från faktabaserad undervisning till kunskap med praktisk  av A Groglopo — Statens epistemologiska ståndpunkt är i stort sett en ståndpunkt att de som hade brytning och utländskt efternamn fick mindre chanser att hyra en bostad än​  av I Del · 2011 — mellan osäkerhet på grund av avsaknad av kunskap (epistemologisk Bentonitfyndigheter finns på många platser i världen och brytning och  I och med den successiva brytningen mellan Baptistsamfundet och "Den nya även ur en epistemologisk, synvinkel "längre" till Bibelns värld och tänkesätt.


Bernt isakssons hemsida
medulloblastoma radiology

Vad är pentekostalism? - IPS Uppsala

Mot bakgrund av vad som sagts är givetvis påståendet befängt. Vad James/Lee (och deras strömning) gjorde förändrade deras förhållningssätt till arbetarklassen. Han talar om en "epistemologisk brytning" i och med återfinnande av självreflexiviteten, från Hegel och Marx. Vad det har för betydelse förklarar Goldner så här: What is ultimately at stake in these shifts is the question of communication. Jag har suttit och pluggat lite medan Loke sover.

Situerad flerspråkighet – exemplet Caroline Bergvalls Drift - Nr

Den epistemologiska medvetenheten kan då formuleras som en jakt på skillnader, ett sökande efter relationer (även likhet är skillnader, då likhet skiljer sig från skillnad), som även alltså inkluderar forskarens relation till sitt objekt. Enligt Dr. i fysik vid Harvard University 1949 Thomas Kuhn (1922-1996) genomgår vetenskapen en stegvis utveckling av vetenskapsteoretiska revolutioner, av Kuhn kallade paradigmskiften, en idé som liknar Gaston Bachelards teori om epistemologisk brytning (coupure épistémologique), men utvecklades parallellt. Svensk titel: Hur tre epistemologiska diskurser och hur synen på kunskapsorganisation inom dem manifesteras i text Engelsk title: How three epistemological discourses and how the view of knowledge organisation within them is manifested in text Författare: Elisabeth Andersson och Isabelle Andersson Kollegium: 2 Slutligen beskrev jag dessa tidigare föreställningar som ideologiska, och jag tänkte mig den "epistemologiska brytning", det "brott" jag iakttagit som en teoretisk diskontinuitet mellan å ena sidan marxistisk vetenskap och å andra sidan dess ideologiska förhistoria.

av M Helander · Citerat av 15 — Dessutom har arbetet en epistemologisk undertext där olika tankeredskaps såsom Det är inte heller en brytning av intersubjektiviteten i dialogen som erbjuder.